Strona główna Zarząd

Zbigniew Nycz - Prezes zarządu

Absolwent studiów wojskowych  w WSOWZmech, studiów magisterskich oraz podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawskiego. Służba w instytucjach podległych MSWiA, tj.: w NJW; w Straży Granicznej, gdzie pełniąc obowiązki Pełnomocnika Komendanta Głównego SG m.in. kierował i nadzorował pracą zespołu ds. zamówień publicznych w najważniejszych projektach realizowanych przez KG SG: budowa systemu telekomunikacyjnego SG, budowa serwerowni dla podstawowych systemów teleinformatycznych SG, budowa zintegrowanego radarowego systemu nadzoru nad morską granicą RP, budowa systemu telekopiowego, budowa Systemy Elektronicznego Wspomagania Nadzoru nad zewnętrzną granicą UE; w Komendzie Głównej Policji, gdzie jako z-ca dyrektora Biura Finansów odpowiadał za zamówienia publiczne (m.in. wdrożenie planu restrukturyzacji logistycznej służb mundurowych) oraz za zespół ds. funduszy pomocowych. W latach 2000 - 2006 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od 2013 r. współwłaściciel i Prezes Zarządu ITS Solutions Sp. z o. o.

Krzysztof Wiatrzyk - V-ce Prezes zarządu